top of page

media

FullSizeRender (11).jpg

Lyudmila Smirnova.

Interview with Pavel Golovkin

Photo: Sergey Chernykh.

Mariya Tishchenko.

Whirlwind of infinite beauty.

Photo: Mariya Tishchenko.

.

IMG_8453.jpg

Rainer Brandau.

Children's dreams for adults:

dedication to Astrid Lindgren.

Photo: Rainer Brandau.

.

IMG_2266.JPG

Marina Shabanova.

Astrid is always there.

Photo: Petr Sidnev.

Lyubov Ivanova.

The last Orpheus

Photo: Petr Sidnev.

Veronica Dal.

Light in the twilight.

bottom of page